bildemontering logo

Köpvillkor

banner4

 

Allmänna villkor

Kapade karosseridelar och speciallplockade delar återtages ej. Kuranta delar, i vilka ingrepp gjorts utan vårt medgivande, återtages ej.

Köp och leveransvillkor

Leveransvillkor

Om inte särskilt fraktsätt avtalats vid beställning skickas godset med vad säljaren anser vara lämpligast. Varorna emballeras omsorgsfullt på ett av Postnord och DHL godkänt sätt.

Det åligger kunden att vid mottagandet noga kontrollera godset efter transportskador. Eventuella skador anmäls genast till transportföretaget och Märkesdemo Helsingborg.

Beställning expedieras normalt under dagen om order inkommit före kl.12.00 Senare orderläggning kan erbjudas efter överenskommelse.

Märkesdemo Helsingborg tillämpar Postnord och DHL som fraktleverantörer.

Våra säljare ger dig det bästa paketalternativet till lägsta nettopris.

Reklamationer Postnord/DHL

Synliga skador på emballaget måste anmälas till Postnord/DHL samma dag eller vid mottagandet. Skador på gods där synliga skador ej finns på emballaget fast innehållet är skadat måste anmälas inom 7 dagar till Postnord/DHL.

Om inte detta uppfylls ersätts inte skadan.

Returrätt

Begagnade bildelar får returneras inom 14 dagar (8 dagar vid köp över disk) efter leveransdag. Leveransdokument fastställer datum.

Returrätt gäller ej för el-komponenter, tändboxar, blinkspakar och annan elektronisk utrustning.
Kopia på faktura och ifylld retursedel måste alltid följa med godset.

Returgods utan handlingar behandlas ej.

Returavgift utgår med 10 % av varans pris samt avdrag för utlagda frakter. Dock minst 300 kr.

Om returen beror på dålig eller bristfällig vara eller försumlig leverans tillämpas ej returavgift eller fraktavdrag.

Garanti

Garantier Bilverkstäder
 • A-garanti

  - Garantitid 12 månader eller 1 000 mil vilket som först uppnås.
  - Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras kunden.
  - I- och urmontering ersätts enligt märkesfabrikantens gällande timprislista och
    tidverk för reklamationer. (se särskilda villkor i Garantibehandlingsdokument)        
 • B-garanti

  - Garantitid 12 månader eller 1 000 mil vilket som först uppnås.
  - Delen ersätts med likvärdig del eller krediteras.
  - I-och urmontering ersätts ej.    
 • C-garanti

   - Funktionsgaranti. Kunden informeras om den status delen har.
   - Returrätt inom 30 dagar, delen krediteras.
   - I-och urmontering ersätts ej.
   - På C-garanti betalar kunden fraktkostnader
         


Garanti privatpersoner

            - Samma garanti som bilverkstäder men ingen i- och urmontering ersätts.
            - Konsumentköplagen gäller alltid privatperson.

Garanti företagskunder (ej bilverkstäder)

         - Samma garanti som bilverkstäder men ingen i- och ur montering ersätts
---
Begagnade reservdelar garanteras felfrihet vid leveransen.

Säljaren svara för fel som föreligger vid leverans eller som uppkommer under garantitiden vid uppvisande av köpehandling.

Säljaren svarar dock inte om han kan göra sannolikt att reservdelsreklamationen beror på:

- att bilen inte skötts enligt föreskrifter i servicehäfte eller liknande dokumentation, b.la att oljebyte och service/inspektioner
utförts vid rätt tid eller körsträcka
- att bilen ombyggts eller ändrats, t.ex. trimning.
- att bilen använts vid tävlingskörning och överbelastats.
- att bilen utsatts för trafikolycka eller annan yttre åverkan.
- att bilen vanvårdats
- att reperation och montering utförts på ett felaktigt sätt
- att bilen genomgått en förändring eller att reservdel som inte är avsett för fördonet har monterats.
- att bilen omfattas av körförbud eller är avställd.
- skador som uppkommit till följd av icke eller felaktigt utförd service/reparationsarbeta hos verkstäder som ej har tillgång
till märkesinformation gällande teknisk data och monteringsanvisningar eller inte inhämtat dem.

---

Säljare ansvarar ej heller för sådant som beror på krig, inre oroligheter, jordbävning eller andra fall av force majeure.

Köpare äger under inga förhållanden rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.

Reservdel utbytt under garantitid förlänger inte den totala garantitiden.

Köparen är skyldig att informera sig om vilken garanti som gäller för den inköpta produkten. 
Garantiomfattning framgår av säljdokumentet med beteckningarna A, B, C.
Tydlig förklaring finns på säljföretagets och mäkesdemos hemsida. 

---

Köparen är skyldig att styrka mätarställning på bilen vid montering av delen samt vid inträffad skada om säljare kräver detta.

Garanti följer köparen. Gäller vid uppvisande av kvitto/köpedokument.

---

Förtydligande villkor beträffande motorer, växellådor och övriga transmissionsdelar:

Garanti gäller under förutsättning att:

Motor
Vid montering av motor:

Nytt oljefilter, fyll på motorolja den typ som tillverkaren rekommenderar.
Kontroll samt byte av kamremsdrivning om inte detta dokumenterats vid köpet.
Detta skall kunna dokumenteras vid reklamationsutredning
Kontrollera kylare, läckage.
Byt termostat vid behov.

Att notera
Garanti omfattar motorkroppen inkl vevaxel och topplock.

Ingen kringutrustning ingår såsom spjällhus, pumpar, elhärvor etc.

Växellåda / Automatlåda
Vid montering av växellåda:

Fyll på växellådsolja den tillverkaren rekommenderar. Kontrollera växelreglage.
Montera nya tätningar t.ex vid drivaxlar.
Skador som kan härledas till oljeläckage och oljebrist ersätts ej.
Detta skall kunna dokumenteras vid reklamationsutredning
Provkör växellådan noga. Kontrollera växellägen, synkning.
Rengör oljekylare.
Felavvikelser måste rapporteras till leverantören.

Att notera:
Garanti omfattar inte inre drivknutar

Övriga tranmissionsdelar typ drivaxelar, bakväxlar, hjulnav.

Fyll på oljenivån enligt tillverkarens rekommendationer (där detta är aktuellt)
Kontrollera tätningar, lager etc. före montering. 

Som fel betraktas inte:
- de intrimnings eller justeringåtgärder som kan erfodras i samarbete med reservdelsmontering.
- normal förslitning.
- fel programmering av styrdon till växellåda, motor eller annan komponent som berörs av styrning via
styrdon eller annan styrande komponent.

Frakt

Märkesdemo Helsingborg garanterar en säker och omsorgsfull emballering.
Det åligger mottagaren att nogsamt kontrollera eventuella transportskador vilket genast anmäls till transportföretaget och Märkesdemo Helsingborg.

Allt gods som beställs fram till kl. 12.00 levereras samma dag om inte annat avtalats.

Ange alltid rätt telefonnummer så transportören kan avisera att godset är på väg.

Ej utlösta paket debiteras 20 % av order summa jämte fraktkostnader.

Märkesdemo Helsingborg är ett kvalitets och miljöcertifierat företag som gör det bästa för att uppfylla de krav våra kunder ställer på en korrekt hantering vid reklamation och returärenden och med en ömsesidig syn från våra kunder skall det alltid vara ett säkert och tryggt köp hos oss.